maarifçilik

maarifçilik
is.
1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik. «Bahadır və Sona» kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilik fikirlərini davam etdirir. M. A..
2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyada feodalizmi tənqid edən və xalqın maariflənməsinə tərəfdar olan mütərəqqi ideya hərəkatı. Maarifçilik ideyası.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Наджафова, Назлы Магомед кызы — Назлы Магомед кызы Наджафова Nazlı Məmmədağa qızı Nəcəfоva …   Википедия

  • maarifçi — is. 1. Xalq arasında maarifi, mədəniyyəti, bilikləri yayan, xalqı savadlaşdıran. 2. tar. XVII XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII XIX əsrlərdə Rusiyada maarifçilik cərəyanı nümayəndəsi. Fransız maarifçiləri. Rus maarifçiləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifpərvərlik — bax maarifçilik 1 ci mənada. Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini üstlərinə götürüb rəyasətlik iddiasındadırlar. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maarifpərəstlik — bax maarifçilik 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • volterçilik — is. tar. Din və feodalizm düşməni olan məşhur fransız yazıçısı və mütəfəkkiri Volterin (1694 1778) fəlsəfi görüşləri üzərində qurulmuş dünyagörüşü (XVIII əsrin ikinci yarısında və XIX əsrin əvvəllərində volterçilik adətən tərəqqipərvər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”